Hiển thị 2 kết quả

Quản trị vốn và vận hành hệ thống Noloss

Nếu chúng ta giao dịch theo ptkt thực tế team ptkt ( www.ptkt.net ) của chúng tôi vẫn hoạt động dựa trên team ( Anh Hưng Hùng Giang … và các cộng sự với sự phân tích ngô / lúa mì  cfd chứng khoán … www.cfd.vn ) nhưng vận hành noloss tỷ lệ buy sell hedging vẫn được chúng …

Giao dịch không thua lỗ cùng ZEN

Tất nhiên bank ko trade phủi tôi có nghe một số bạn tôi vận hành quỹ thật tuyệt họ đánh theo robot nhưng số khác trong quỹ tại thị truong England thì họ đánh theo Fibo thoái lui điểm vào lệnh với RR 7 3 vẫn với tỷ lệ quản lý quỹ khoảng 7 triệu …