Hiển thị 2 kết quả

Bitcoin vượt cản 40.000 USD thất bại, token DeFi bay cao

Lý do chính đằng sau sự điều chỉnh của thị trường DeFi là lợi nhuận từ các token DeFi đã chảy vào Bitcoin khi BTC bắt đầu giảm trở lại. Xu hướng này đã khuếch đại áp lực bán đối với các token DeFi, đặc biệt là khi cặp Bitcoin / Ether (ETH) đã chứng …