Hiển thị 2 kết quả

Cơ chế hợp tác

Gửi anh/ chị Cơ chế hợp tác với ZEN 1.Về gói noloss / Các vấn đề thu hút vốn được hiểu rằng gói noloss khách hàng không thua lỗ dựa trên vấn đề ủy thác cho ZEN ( www.noloss.vn – Chi tiết các gói – Người giới thiệu được từ 0.5% tới 2% và 5% …

Lãi suất giảm, chứng khoán được dịp thăng hoa

Mới đây Vietcombank giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn trong bối cảnh thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào. Trong biểu lãi suất tiền gửi mới nhất vừa áp dụng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã giảm lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng về 2,9%/năm; …