Hiển thị 1 kết quả

UOB: EUR/USD hiện tại tập trung vào mức 1,1865

Các nhà chiến lược ngoại hối tại UOB Group lưu ý rằng EUR/USD có thể kéo dài sự phục hồi lên mức 1,1865 trong thời gian tới. Trong 24 giờ tới: “Quan điểm của chúng tôi về việc EUR sẽ “giao dịch đi ngang” vào ngày hôm qua đã không chính xác vì nó đã tăng vọt lên 1,1856 …